PROVÁDĚNÉ REVIZE

Revize elektrických instalací bez omezení napětí
revize rozvodných zařízení, rozváděčů a rozvoden bez omezení napětí v prostředí bez nebezpečí výbuchu i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle Vyhl 50/1978 Sb.
seznámení s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školení v této činnosti, upozornění na možné ohrožení elektrickými zařízeními

Revize hromosvodných soustav
revize a kontrola všech součástí LPS soustavy, prověření funkčnosti, garance správného zapojení všech součástí LPS soustavy

Revize elektrických spotřebičů, zařízení a prodlužovacích přívodů
revize elektrických zařízení, strojů, přístrojů

Revize a kontroly strojních zařízení
u provozovaného strojního zařízení je nutné pravidelně ověřovat bezpečnost dle požadavků NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů

Kusové zkoušky a ověření rozváděčů
ověření zda rozváděč obsahuje předepsaná opatření pro dosažení určeného stupně ochrany

Měření intenzity osvětlení pracovišť i jiných prostorů
měření intenzity osvětlení a kontrola ergonomických požadavků pracoviště a BOZP

 

Vážíme si spolupráce s:

ŠKOLENÍ

Provádíme školení v oblasti BOZP, PO a školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl 50/1978Sb. §3-10 (mimo §9). Školení provádíme přímo u zákazníka, nebo je možné zajistit E-learningová školení prostřednictvím firmy Guard 7 E-learning | GUARD7