PROVÁDĚNÉ ÚKONY

Provedení auditu zajištění požární ochrany
nástupní a periodická školení zaměstnanců s právními předpisy, riziky a pravidly požární ochrany na pracovišti

Školení vedoucích pracovníků, zaměstnanců a požárních preventivních hlídek
preventivní požární hlídka má důležité úkoly na úseku prevence a zejména při řešení evakuace, požáru a jiných mimořádných událostech. Provádíme školení zaměstnanců a pracovníků zařazených do požárních hlídek včetně jejich odborné přípravy

Zajištění podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby
pomůžeme zajistit dosažení podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby a připravíme potřebné podklady pro další jednání s HZS

Kontrola požárních nádrží
výchozí revize požární nádrže před uvedením do provozu i kontrola v době jejího používání

Vypracování kompletní dokumentace požární ochrany
začlenění činností s požárním nebezpečím, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád

Kontrola a revize vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení
nouzová svítidla, zařízení pro odvod kouře a tepla, elektronická požární signalizace

Vážíme si spolupráce s:

ŠKOLENÍ

Provádíme školení v oblasti BOZP, PO a školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl 50/1978Sb. §3-10 (mimo §9). Školení provádíme přímo u zákazníka, nebo je možné zajistit E-learningová školení prostřednictvím firmy Guard 7 E-learning | GUARD7