PROVÁDĚNÉ ÚKONY

Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků z BOZP
nástupní a periodická školení zaměstnanců s právními předpisy, riziky a pravidly BOZP na pracovišti

Školení řidičů referentských vozidel
povinné školení řidičů referentů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní (služební) cestě

Provedení analýzy prevence rizik na pracovišti
narchneme opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, snižovat je na přijatelnou úroveň a realizovat účinná preventivní opatření k jejich odstranění

Vypracování kompletní dokumentace BOZP
zpracujeme povinnou dokumentaci bezpečnosti práce na míru, dle druhu provozu a činností, které jsou jeho součástí

Provádění auditů BOZP na pracovišti
v rámci auditů se vyhledávají systémové nedostatky za účelem zlepšení systému řízení BOZP

Ostatní související činnosti v oblasti BOZP
zpracování plánů údržby výrobních zařízení a lhůtníků zdravotních prohlídek a školení

Vážíme si spolupráce s:

ŠKOLENÍ

Provádíme školení v oblasti BOZP, PO a školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl 50/1978Sb. §3-10 (mimo §9). Školení provádíme přímo u zákazníka, nebo je možné zajistit E-learningová školení prostřednictvím firmy Guard 7 E-learning | GUARD7